Özel Sektör ve Kamu İş Kanunu Çalışma Saatleri – 2019

is kanunu calisma saatleri
Bu yazıyı paylaşın;

Özel sektör ve kamu çalışanlarının yükümlülüklerini belirleyen iş kanunu çalışma saatleri 2019 yılı için nedir? İş kanunu 24. maddesi çalışan ve işveren için hangi esasları içerir?

Kamu ve özel sektör çalışanlarının sıklıkla araştırdığı ve özel sektörde kimi zamanlar çalışan ve işveren arasında anlaşmazlıkların ortaya çıktığı iş kanunu çalışma saatleri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu iş kanununda işçilerin haftalık ve aylık maksimum çalışma süreleri açıkça belirtilmiş, herhangi bir şekilde bu sürelerin esnetilemeyeceği net olarak vurgulanmıştır.

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı iş kanununa göre işçilerin haftalık maksimum çalışma süresi 45 saattir. İlgili kanunda ”işçi kendi rızası ile kabul etse bile bu 45 saatlik süre uzatılamaz” şeklinde yer alan ibare, herhangi bir şekilde tartışmaya mahal vermeden işçilerin hftalık çalışma süresi ile ilgili net bilgi vermektedir.

Güncel iş kanununa göre çalışanlar haftalık 45 saatten fazla mesai yapması durumunda fazla mesai ücreti almaya hak kazanır ve bu durum SGK tarafından kontrol edilecektir. Ancak işçi fazla mesai almak sureti ile bile günlük 11 saatten, yıllık ise 270 saatten fazla mesai yapamaz.

İş kanununa göre bir işçi haftalık 45 saatten az çalışabilir ancak 45 saatten fazla çalışamaz. SGK bir işçinin bir aylık mesai süresini günde 7.5 saatten ve 30 gün üzerinden hesaplayarak 7.5×30=225 saat olarak kabul etmektedir. İşveren işçiye aylık 225 saatin üzerinde yapılan fazla mesailerin ücretini ödemekle yükümlüdür. Fazla mesai ücreti hesaplama işlemi ise, 1 saatlik normal çalışma tutarının 1.5 katı olarak hesaplanmaktadır.

İş kanunu 24. maddesi detayları

İş kanunu 24. maddesi

4857 sayılı İş kanununun 24. maddesi iş sözleşmelerinin işçi tarafından, bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı hakkı talep edilerek feshine ilişkin esasları düzenlemektedir. Madde kapsamında düzenlemeye tabi tutulan ve şartları belirlenen esaslar ise şöyledir;

  • Çalışanın işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle hastalanması,
  • İşverenin yasalardan ve iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
  • İşverenin, çalışana hakaret ve benzeri davranışlar sergilemesi,
  • İşyerinde bir haftadan uzun süre ile işin durmasına yol açan bir olayın meydana gelmesi benzeri durumlarda iş sözleşmesi işçi tarafından bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı hakkı talep edilerek fesih edilebilmektedir.

Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu 17. maddesi de, iş sözleşmelerinin feshi sırasında uyulması gereken bildirim sürelerini düzenlemektedir. Madde ile belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlü olacaktır. Bu madde ile ilgili en çok kafa karıştıran detay ise yükümlülükler konusudur. İlgi madde incelediği zaman söz konusu anlaşmazlıklar ve ihbar süresi düzenlemesine uyulmadığı durumda, iş kanununa göre her iki tarafın da sorumlu tutulacağı belirtilmiştir.

Söz konusu madde ile ilegili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise ihbar ve kıdem tazminatı konusudur. 24. madde ile düzenlenen iş sözleşmesinin haklı nedenle işçi tarafından feshine ilişkin esaslar çerçevesinde bildirim süresi verilmesi söz konusu değildir. İş sözleşmesini 24. madde kapsamında fesih eden çalışanın, bildirim süresine uymaması nedeni ile kendisinden ihbar tazminatı talep edilemeyeceği gibi, bu kapsamda yapılan fesih sonucunda çalışan sadece kıdem tazminatına hak kazanacak, herhangi bir ihbar tazminatı talep edemeyecektir.

Bu yazıyı paylaşın;

One Comment on “Özel Sektör ve Kamu İş Kanunu Çalışma Saatleri – 2019”

  1. Merhaba Tekirdağ Çerkezköy de ikamet ediyorum elim hızlıdır işi zamanında bitiririm dönüş yaparsanız sevinirim paketleme işlerini istiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir